Favoriter

Mina favoriter

Du har inga sparade favoriter.

Möt naturen på Måkläppen

Längst ut på Falsterbohalvöns sydvästligaste spets sträcker sig Måkläppens vackra, lite karga och orörda natur - ett av Vellinge kommuns elva naturreservat.

OBS! Efter stormen Babet i oktober 2023, avråder Länsstyrelsen tills vidare besökare från att försöka ge sig ut på Måkläppen!

Måkläppen är ett av få – ekologiskt sett – orörda reservat i Sverige. Reservatet instiftades 1971 men Kläppen fredades redan 1902 för att skydda det rika fågellivet. Sedan dess har mycket hänt.

Måkläppen började flytta sig i mitten av 1970-talet, smälte samman med fastlandet på 1990-talet och hade då flyttat sig drygt 250 meter österut. Med detta förändrades faunan för gott. Häckande fåglar blev färre och räv, grävling, mård och iller dök upp när landvägen nu hade etablerat sig. Idag är det framför allt sälar och rastande fåglar vi kopplar samman med Måkläppen. 

Efter stormen Babet har Måkläppen åter gått från att vara en halvö till att vara en ö. 

OBS!  Länsstyrelsen avråder tills vidare besökare från att försöka ge sig ut på Måkläppen!

Sälarna är fridlysta sedan 1970-talet, idag förkommer skyddsjakt på knubbsäl och omfattande licensjakt på gråsäl, dock inte på Måkläppen. För att värna sälarna har länsstyrelsen från 2021 infört två skyddszoner på Måkläppen. Dessa är utmärkta med skyltar och områdena får ej beträdas.

Måkläppen

Måkläppen rymmer även en rad häckande fåglar bland annat silvertärnor och småtärnor.  Det händer också att skärfläckor häckar här om de har misslyckats på andra platser.

Utöver en chans att få se säl eller fågel bjuder promenaden längs den flera kilometer långa strandlinjen en intagande naturupplevelse.

I den lugna lagunen på ena sidan rör sig knölsvanarna majestätiskt. På den andra sidan, det fria havet med höga skummande vågor den ena dagen för att nästa dag ligga alldeles spegelblankt.

 

Vrak på Måkläppen

Måkläppen är en del av det större Falsterbo rev och många fartyg har genom tiderna gått bet på var sandrevlarna gömmer sig. I vattnet runt Måkläppen ligger därför flera gamla vrak. När sanden flyttar sig händer det att de kommer i dagen. 

Foton: Nina Hammarberg

Vrak
Ule Nabbe
Ule Nabbe
Måkläppen