Favoriter

Mina favoriter

Du har inga sparade favoriter.

Hur tillgängligt är semesterkansla.se?

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation.

Du ska kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Det finns flera platser där du kan läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning | DIGG

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service Svensk författningssamling 2018:2018:1937 t.o.m. SFS 2019:995 - Riksdagen

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet: Följ standarder för tillgänglighet - Vägledning för webbutveckling (webbriktlinjer.se)

Tillgänglighetsredogörelse för bibliotek.vellinge.se

Vellinge kommun ansvarar för innehållet på webbplatsen. Vellinge kommun äger webbplatsen och ansvarar för strukturella tillgänglighetsanpassningar. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är bibliotek.vellinge.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Bilder och fotografering saknar alternativ text. Du som använder ett skrämläsningsverktyg går därför miste om viss information.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att bibliotek.vellinge.se inte uppfyller lagens krav.

Du kan rapportera till: kommunikation@vellinge.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.